Polityka prywatności


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest ADVERTIC Rafał Kułaga z siedzibą w Toruniu 87-100, przy ul. Łączna 121, tel. +48 537 300 260, adres e-mail: biuro@advertic.pl.

ADVERTIC przetwarza dane osobowe w celach:
a. świadczenia usług niewymagających założenia konta takich jak: np. skontaktowanie się w celu zapytania o towarach, świadczonych usługach etc.
b. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez ADVERTIC - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADVERTIC – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADVERTIC– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością ADVERTIC na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO oraz uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

5. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do ADVERTIC z prośbą o udzielenie informacji.

7. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto, informujemy, że:
1. Strona ADVERTIC.pl używa "cookies" w celu personalizacji Usług i treści Portalu.

2. Firma Advertic zawarła umowę o powierzeniu danych osobowych z podmiotem zewnętrznym, iFirma SA. z siedzibą we Wrocławiu 53-234, ul. Grabiszyńska 241B. Zakres powierzonych danych obejmuje dane osobowe, dane kontrahentów, które są niezbędne do realizacji usługi przez firmę Advertic, w tym do wystawienia faktury za usługę.

KONTAKT
tel. 537 300 260
tel. 508 510 514
biuro@advertic.pl
Advertic Toruń - Gadżety reklamowe i wydruki dla firm